Najnowsze artykuły:

Serdecznie witamy!

Nasz Ośrodek jest jedną z wielu placówek prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w kraju i za granicą. Położony w zachodniej części Mazowsza, 25 km od centrum Warszawy, na terenie najpiękniejszych miast-ogrodów.

 

Praca opiekuńczo-wychowawcza Ośrodka opiera się na założeniach pedagogiki chrześcijańskiej, a wskazania ewangeliczne realizowane są w duchu rodzinnym i franciszkańskim, przejawiające się w życzliwości, wyrozumiałości, radości i miłości oraz dokładnym poznaniu możliwości i predyspozycji wychowanka.

Urozmaicone życie przedszkolne i szkolne Ośrodka: zajęcia przedszkolne, lekcje i zajęcia szkolne i terapeutyczne, pedagogika zabawy, spotkania z artystami, sportowcami czy muzykami, wycieczki krajoznawcze i edukacyjne, a także liczne uroczystości: Dzień Rodziny, Dni Edukacji Narodowej, wigilie i święta, bale karnawałowe i zabawy, jasełka i wiele innych wymagają wiele wysiłku, ale integrują dzieci i młodzież oraz przynoszą oprócz umiejętności i wiedzy radość i dużą satysfakcję z osiągnięć.


Młodzież szkolna Ośrodka


Przedszkole Integracyjne

www.szkola-brwinow.edu.pl
tel./fax: +4822-729-58-21