Najnowsze artykuły:

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkolną, posiadającą orzeczenia właściwej poradni pedagogiczno-psychologicznej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, do składania wniosków o przyjęcie do naszych placówek Ośrodka: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Obie szkoły mieszczą się obecnie z Brwinowie, przy ul. M. Konopnickiej 1 (róg Wilsona). Przyjmujemy także zgłoszenia do internatu dla dziewcząt i chłopców, mieszczącego się pod w/w adresem.

Rekrutacja dzieci do przedszkola

Rozpoczęliśmy rekrutację dzieci do naszego Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego na rok przedszkolny 2015/2016. Zapisy trwać będą do końca marca.

Karty zgłoszeń są dostępne w kancelarii oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Przedszkole/Karta zgłoszenia dziecka
http://www.szkola-brwinow.edu.pl/download/przedszkole_karta_zgloszenia_dziecka.pdf.